správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Nabídka zajištění správy nemovitostí

Firma Mgr. Martin Matouš, MATY si Vás dovoluje touto formou oslovit jako vlastníky, případně budoucí vlastníky obytných domů s následující nabídkou služeb spojených s jejich správou.

Pro orientační zjištění ceny našich služeb můžete použít Cenovou kalkulačku.

Orientační cenová kalkulačka

Správa domů obsahuje služby:

1) Standardní služby zahrnuté do měsíčního paušáu

Stanovení výše měsíčního paušálu

 • archivace veškeré dokumentace související se spravovanými nemovitostmi
 • rozpočítávání finančních prostředků pro dodávky služeb a energií na jednotlivé uživatele bytů dle zákonných předpisů
 • vypracování evidenčních listů (předpisů měs. plateb domácnosti), jejich průběžné změny dle potřeb klientů – změny je možno nahlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem
 • zajištění smluv na dodávku energií a služeb pro nemovitost (voda, teplo, plyn, el. energie, měřidla...)
 • sledování veškerých finančních pohybů v zákonně vedeném účetnictví
 • zpracování měsíční účetní závěrky domu (na vyžádání)
 • vypracování vyúčtování ročních nákladů jednotlivým uživatelům bytů a ročních účetních závěrek celého subjektu
 • sledování termínů příchozích i odchozích plateb, zpracování faktur došlých a vydaných
 • vypracování příkazů k úhradě u došlých faktur, tyto buď předáváme předsedům k podpisu (osobním odběrem, poštou, e-mailem, faxem), nebo v případě přístupu k financím klienta přímo přikazujeme do banky
 • kontrola měsíčních plateb ze strany uživatelů bytů
 • měsíční upomínání neplatičů do 15. dne následujícího měsíce, případně příprava podkladů k žalobě
 • zajištění revizí, sledování jejich termínů
 • zajištění drobných oprav domu
 • vypracování "Přiznání k dani z nemovitostí" pro bytová družstva
 • vypracování nabídek na pojištění nemovitosti
 • součinnost při likvidacích pojistných událostí
 • přebírání nemovitosti ve spolupráci s klientem
 • zajištění úhrad za byty přes Českou poštu – SIPO
 • pomoc při vypracování smluv o užívání družstevních bytů, smluv nájemních a podnájemních ve prospěch spoluvlastníků nemovitostí, bytových družstev, jakož i ve prospěch jejich členů
 • aktualizace nájmů (na vyžádání klientem)
 • zprostředkování havarijních služeb - v domě jsou vyvěšena čísla na havarijní linky dodavatelů (např. ČEVAK, Teplárna, E-ON, výtah atd.)
 • komunikace přes určené individuální e-mailové schránky
 • všichni uživatelé Vašeho domu mohou využívat naši rozsáhlou databázi firem k vlastní potřebě – jsme schopni poskytnout kontakty na nejrůznější ověřené dodavatele služeb a řemesel

2) Standardní služby zahrnuté do měsíčního paušálu týkající se domu jako celku (družstva nebo společenství vlastníků)

 • vedení účetnictví
 • vypracování roční účetní závěrky
 • daňové přiznání

3) Nadstandardní služby nezahrnuté do měsíčního paušálu

Ceník nadstandartních služeb

 • tvorba a vedení webových stránek našich klientů
 • zajištění úvěrů a vypracovávání finančních analýz pro jejich poskytnutí
 • zajištění odborné konzultace při sepisování darovacích nebo kupních smluv v případě domů (bytů) v osobním vlastnictví
 • odborná pomoc při provádění převodů členských práv a povinností u bytových družstev
 • rozdělování obytných domů na domy s bytovými jednotkami (dle zákona 72/94) včetně jejich převodu na výhradní vlastníky bytů
 • pomoc při zakládání bytových družstev, občanských sdružení a společenství vlastníků jednotek
 • čtvrtletní monitoring k úvěrům
 • Dále je klientům z naší strany účtováno poštovné a kopírování vynaložené buď v souvislosti s nemovitostí jako celkem, nebo související s konkrétní domácností. Účtovány jsou POUZE SKUTEČNÉ NÁKLADY A TO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI ODDĚLENĚ, vyjma nákladů určených domu jako celku. Z uvedeného vyplývá, že domácnosti, které s naší firmou komunikují převážně elektronickou cestou, nebo si dokumenty a doklady vyzvedávají osobně, nemají prakticky žádné další náklady a rozhodně nedoplácí v rámci nějakého paušálu na domácnosti, které si přejí s námi komunikovat nákladnějším způsobem (např. výlučně doporučenou poštou).

Pro bližší informace a konkretizaci Vašich individuálních požadavků Vám ochotně poskytneme bezplatnou konzultaci.