správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Nevystačíte s penzí? Zkuste požádat o peníze od státu

4 Říjen, 2019 - 08:58 -- ZEN

Převzatý článek z https://www.idnes.cz/ 

Když žijete sami a všechny náklady jdou z jedné kapsy, snadno se může stát, že nevyjdete s penězi. Pokud nemáte finanční rezervu ani rodinu, která by vás podpořila, můžete se zkusit obrátit na úřady. Je to rozhodně lepší než se zadlužit. Jaké jsou nejčastější dávky, o něž mohou senioři žádat?

1. Příspěvek na bydlení

Šanci jej získat mají lidé s nízkými příjmy, kteří mají trvalé bydliště ve vlastním nebo nájemním bytě a současně na bydlení vydají více než 30 procent čistých příjmů (v Praze 35 procent).


2. Příspěvek na péči

Je určen lidem, kteří kvůli špatnému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutých peněz pak mohou tuto podporu zaplatit – asistenta sociální péče, zdravotnické či sociální zařízení nebo někoho z blízkých.

 

3. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Pokud máte dlouhodobé zdravotní problémy, můžete na obecním úřadě obce s rozšířenou působností požádat o jednorázový příspěvek na opatření zdravotních pomůcek, na úpravu bytu, na zakoupení či provoz motorového vozidla, na individuální dopravu.

 

4. Mimořádná okamžitá pomoc

To je opravdu krizová dávka. Lze ji poskytnout v případě živelné pohromy nebo pokud potřebujete rychle peníze na odvrácení nějakého problému, který by mohl způsobit zdravotní újmu – například když se vám rozbije lednice, vy nemáte na opravu a není v parném létě kde uchovávat jídlo.

 

Podrobnosti o tom, kde o výše uvedené příspěvky a jak požádat, včetně příkladů za jakých podmínek má smysl žádat a kolik můžete dostat, se dočtete v článku autorky Jolany Novákové - ZDE.