správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Oficiální stránka subjektu:

Společenství vlastníků jednotek

Jankovcova 1587, Praha 7 - Holešovice

 

Identifikační číslo:29016118
Sídlo:Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1587, PSČ 17000
Spisová značka:S 11067 vedená vedená u Městského soudu v Praze

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Dokumenty společenství vlastníků

 (HAVÁRIJE - POJISTNÉ UDÁLOSTI)

Havarijní čísla pro případ naléhavé pomoci - Praha

Jak nahlásit pojistnou událost - tiskopis hlášení - příloha - editovatelný tiskopis a priloha

(Stěžejní dokumenty SVJ)

Parkovací řád - účinný od 12.12.2016

Domovní řád - účinný 12.12.2016

Stanovy - účinné 12.12.2016

Stanovy - účinné 12.12.2016 - Ustanovení rozhodná pro vyúčtování záloh

Návrh směrnice klíčování nákladů na provoz domu dle bodu (4) článku XIX. Stanov

(Zápisy ze Shromáždění SVJ)

Zápis ze Shromáždění SVJ z 11.6.2015

Zápis ze Shromáždění SVJ z 25.4.2016

Zápis ze Shromáždění SVJ z 12.12.2016

Schválení Rekolaudace jednotky 199 PER-ROLLAM z 16.8.2017 - Přesné znění hlasování

Výpis ze zápis ze Shromáždění SVJ z 25.9.2017

Schválení rekolaudace jednotek 299 a 399 PER-ROLLAM z 15.1.2018 - Přesné znění hlasování

(Zápisy z jednání Výboru SVJ)

Zápis jednání Výboru SVJ z 12.5.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 22.6.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 21.9.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 3.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 6.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 13.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 26.10.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 22.11.2016

Zápis jednání Výboru SVJ z 28.11.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 7.12.2016

Zápis jednání Výboru SVJ ze 16.01.2017 Přílohy: Př.1 - Př.2 - Př.3 - Př.4

Zápis jednání Výboru SVJ z 30.01.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.02.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 06.03.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.03.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 03.04.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 15.05.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 29.05.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 19.6.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 10.07.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 31.07.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 04.09.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 20.09.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 30.10.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 03.12.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 11.12.2017

Zápis jednání Výboru SVJ z 29.01.2018

Zápis jednání Výboru SVJ z 19.03.2018

(Informace od správce)

Rozhodná ustanovení zákonů a vyhlášek účinných pro stanovení a vyúčtování záloh spojených s užíváním bytových domů

Zahájení 2. a 3. Fáze gen. opravy byt. telefonů a el. zámků - Manuál testu - Manuál bytového telefonu

Proč nešla v sobotu 21.1.2017 a v pondělí 23.12017 voda

Postup generální opravy domácích telefonů a elektronických zámků

Výběr. řízení 24 hod. dispečinku pohotovostních oprav - Kalk. - MIVA - Fak.1Fak:2

Důvod záplav garáží - Ucpaný odvodní kanál před vraty: 1 2 3 4

Požární poplach - Zmatky-dohady-fámy - Opatření do budoucna (odborná zpráva EL TODO)

Plísně v bytech bloku 8/"E" postup opatření - Výzva investorovi - Odp. investora - Čupovi výzva SVJ - Pos.bud."E" - Pos.garáže 

Usnesení Městského soudu v Praze z 5.6.2017 o změnách zápisu v obchodním rejstříku

--------------

(Podklady k nejdůležitějším bodům programu Shromáždění SVJ 12.12.2016)

Návrh nových Stanov SVJ Jankovcova 1587

Výborem přijaté změny původního návrhu stanov po vyhodnocení obdržených připomínek

Projekt Banh-Mi-Ba

Základní parametry pro výběrové řízení na nového správce objektu

Zpráva o činnosti výboru ze 7.12.2016

Poslední kapka, která vedla k nasmlouvání krizového správce MATY

Rozpočet 2017 - GENERÁLNÍ PŘEKLÍČOVÁNÍ podílů na náklady domu pro rok 2016 (aktualizováno)

(Podklady k nejdůležitějším bodům programu Shromáždění SVJ 25.09.2017)

Pozvánka na Shromáždění s aktualizovanym programem 

Návrh směrnice klíčování nákladů na provoz domu dle bodu (4) článku XIX. Stanov

Informativní rozpočet provozních nákladů v roce 2018 - srovnání s roky 2016 a 2017

Navrhovaný rozpočet investic hrazených z fondu oprav do konce roku 2017 a v roce 2018 

Závěrečná tabulka srovnání cenových nabídek sanace podlah v garážích

Podmíněně podepsná smlouva o nájmu WC fi. MartinaDesign ke konečnému schválení Shromážděním

Schema oplocení dětského hřiště před vstupem na recepci

Závady bytu 533 - zdůvodnění nutné investice z fondu oprav v odhadované ceně 420.000 Kč

Požární revize - fota zásadních závad - veřejná výzva majitelům některých bytů vyklidit společné prostory 

Přehled vyhledaných firem zabývajících se správou nemovitostí v Praze

Žádost Českých přístavů o rekolaudaci jednotek 299 a 399 z prodejny na provozovnu služeb

Schválení Rekolaudace jednotky 199 PER-ROLLAM z 16.8.2017 - Přesné znění hlasování

(Plná moc pro zatupování na Shromáždění 25.9.2017 - Výborem doporučený zmocněnec je předseda SVJ, ale možno zmocnit kohokoli)

1. plná moc - první manžel zmocňuje druhého manžela - editovatelný tiskopis (DOC)

2.  plná moc - první spoluvlastník zmocňuje druhého spoluvlastníka - editovatelný tiskopis (DOC)

3. oba manželé nebo oba spoluvlastníci zmocňují společného zástupce - editovatelný tiskopis (DOC) 

 4. Plná moc - výhradní vlastník zmocňuje svého zástupce - editovatelný tiskopis (DOC)

(Upřesnění místa konání Shromáždění 25.9.2017)