správa nemovitostí

pouze silný může být stabilní a levný

Jak reklamovat vyúčtování služeb či energií

10 Květen, 2019 - 15:30 -- ZEN

Mnoho služeb spojených s bydlením se platí zálohově. V případě, že nejste spokojeni s vyúčtováním zálohových úhrad, můžete požadovat vysvětlení či je reklamovat. Jak v takovém případě postupovat a jak řešit situaci, když se roční vyúčtování opozdí?

Převzatý článek z novinky.cz

Mezi nejčastěji poskytované služby, především pak v panelových domech, patří dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, odběr elektřiny pro osvětlení společných prostor, poplatky za odvoz komunálního odpadu a úklid.

„Ať už zajišťuje služby kdokoli, po skončení zúčtovacího období se vyúčtovávají zálohové platby za služby podle jejich skutečné spotřeby a nákladů. Výsledkem vyúčtování je tedy přeplatek či nedoplatek,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

V uvedeném článku, který si můžete celý přečíst ZDE, budete seznámeni z následujícími z nejdůležitějších skutečností, které mohou zajímat každého, koho se vyúčtování služeb a energií v souvilsosti s užíváním nemovitostí týká, a to i v případě rodinných domů.

 

Vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců

Zúčtovací období většinou trvá 12 měsíců. Ten, kdo služby zajišťuje (např. dodavatel elektřiny či plynu, společenství vlastníků jednotek, družstvo či u nájmu bytu pronajímatel), musí vyúčtování příjemci služeb (vlastníku bytu či jeho nájemci) doručit nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

V případě, že se jedná o nájemní bydlení ....

Námitky do 30 dnů od doručení

Každý příjemce služeb může požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování a také má právo si vyžádat doložení nákladů na jednotlivé služby. Dalším jeho právem je ...

... Pokud se vyúčtování služeb, ale i vyřízení námitek, zpozdí, má příjemce služeb právo, aby mu ten, kdo služby zajišťuje, zaplatil pokutu, maximálně ve výši 50 korun za každý den zpoždění ...

Jak na vyúčtování dodávek energií 

Zvláštní pravidla ohledně vyúčtování platí pro dodávky plynu a elektřiny. Řídí se zákonem ...

... Pokud ale tuto lhůtu u reklamace elektřiny nedodrží, vzniká vám právo na náhradu 600 korun za každý den prodlení ...

... U plynu náhrada činí 750 korun za každý den prodlení ...

Přečíst celý článek ZDE